Pontoon Pro Blackjack

Bonus: 0 & 150 free spins

Software: netent

Van alle spellen die je in het online of mobile casino kunt spelen, is het Blackjack niet alleen een van de meest populaire spellen, het is tevens een kaartspel dat behoorlijk wat variaties kent. Wie graag een spelletje Blackjack speelt en eens een keer een andere variatie wil uitproberen, kan hierbij kiezen uit verschillende vormen van Blackjack. Zo kun je bijvoorbeeld het Single Hand Blackjack spel eens uitproberen. Hierbij speel je alleen tegen de dealer en speel je niet met de gebruikelijke 6 of 7 pakken kaarten, maar met 1 pak van 52 speelkaarten. Een andere variant is het Multi Hand Blackjack, waarbij je als speler een aantal Blackjack spellen op hetzelfde moment speelt. Een zeer populaire variant is de Double Exposure, waarbij niet alleen jouw kaarten open worden gelegd, maar ook beide kaarten van de dealer. Een variant waarbij juist beide kaarten van de dealer gesloten op de speeltafel liggen, is het Pontoon Blackjack. Een bijzondere variatie waarbij er een aantal afwijkende regels worden gehanteerd.

Wat zijn de kenmerken van Pontoon Blackjack

Net als elke andere variant op het Blackjack spel, is ook het Pontoon Blackjack in de kern gelijk aan het traditionele Blackjack spel. Waar geen aangepaste regels worden benoemd, werkt het spel op dezelfde manier. Een van de grootste verschillen tussen Pontoon Blackjack en het traditionele spel, is dat spelers de kaarten van de dealer pas te zien krijgen wanneer alle spelers hun ronde hebben gespeeld. Een ander verschil is dat een combinatie van een Aas en een Tien, wat samen 21 oplevert geen Blackjack wordt genoemd maar een Pontoon en deze levert niet 1,5 keer je inzet op, zoals bij Blackjack, maar twee keer je inzet. Weet je het getal 21 te maken met exact vijf verschillende kaarten, dan heb je een zogenaamde Charlie gemaakt en ook een Charlie betaalt je twee keer je inzet uit. Elke andere combinatie levert je een gewone verdubbeling van je inzet op. Bij het reguliere Blackjack speelt de dealer altijd, wanneer de totale waarde van de kaarten niet hoger zijn dan 17. Datzelfde principe geldt ook bij Pontoon Blackjack, maar voor de speller is er ook een minimale waarde bepaald. Spelers die een kaartcombinatie hebben die niet hoger is dan 15 moeten namelijk een kaart vragen. Passen op 14, 13 en lager is dus niet toegestaan. Een andere regel die het Pontoon Blackjack aantrekkelijk maakt, is dat je bij het Pontoon Blackjack bij elke kaart die je ontvangt mag besluiten om te verdubbelen. Dat mag maar een keer en besluit je te verdubbelen, dan krijg je nog een kaart en mag je daarna geen kaart meer vragen. Tot slot geldt dat bij het Pontoon Blackjack een gelijkspel altijd voordeel voor de dealer is. Hebben zowel de speler als de dealer bijvoorbeeld 18, dan wint de dealer. 

Hoe wordt Pontoon Blackjack gespeeld?

Het spel begint natuurlijk met het inzetten. Dat wordt door elke speler aan de tafel gedaan en de hoogte van de maximale inzet aan de tafl verschilt per tafel, want ook het Pontoon Blackjack heeft verschillende tafels die elk een eigen tafellimiet hebben. Wanneer alle spelers hebben ingezet, ontvangt elke speler twee kaarten en deze worden open op de speeltafel gelegd. Hebben alle spelers hun kaarten ontvangen, dan krijgt ook de dealer twee kaarten. Deze worden gesloten op de speeltafel gelegd. Je hebt dus geen enkele indicatie van de waarde die op de kaarten van de dealer staat en dat maakt het spelen van Pontoon Blackjack een stuk interessanter. Wanneer iedereen zijn kaarten heeft, mag elke speler het Pontoon Blackjack spelen en moet men dus doorgaan tot met minimaal 15 punten heeft verzameld. Wie meer dan 21 punten verzamelt verliest automatisch zijn inzet. Zijn alle spellen van de spelers gespeeld, dan is de dealer aan de beurt. De twee kaarten worden omgedraaid en de dealer trekt automatisch een aantal kaarten. Zodra de dealer een waarde van 17 of hoger heeft verzameld, stopt het spel en weet iedereen of zij hun inzet mogen verdubbelen of dat ze deze ronde hun inzet verliezen. Het Pontoon Blackjack is net wat spannende dan het traditionele Blackjack. De minimale waarde van 15 moet door de speler worden behaald en dat zorgt voor net wat meer adrenaline tijdens het spelen dan normaal gesproken het geval is. Ook de mogelijkheid om tijdens het spel te verdubbelen, ongeacht de waarde van de kaarten die je op dat moment hebt, maakt het allemaal net wat lastiger en spannender.

Spel strategie Pontoon Blackjack

Bij het Blackjack spel wordt vaak gebruik gemaakt van een kansbekeringstabel. Op deze tabel worden alle mogelijke waarden die gevormd kunnen worden vermeld. Achter elke waarde staat tevens wat je als speler, volgens de kansberekeningen, het beste kunt doen: passen, een kaart vragen, verdubbelen of splitsen. Wie deze tabel aanhoudt, speelt dus volgens een logisch kansberekening en maakt hierdoor meer kans om winst te maken. Bij het gewone Blackjack spel zal op de kansberekeningstabel zijn aangegeven dat bij een combinatie van 114 het verstandiger is om te passen. Bij Pontoon Blackjack is dat echter niet toegestaan, omdat je pas mag passen bij een waarde van 15. De kansberekeningstabel voor het Pontoon Blackjack is dus ietsjes anders dan die van Blackjack, maar wel de meest gebruikte en betrouwbare strategie om ook het Pontoon Blackjack te spelen.